"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 


Dzień Papieski

   11 października 2020 r. w całej Polsce obchodzony był XX Dzień Papieski pod hasłem "Totus Tuus". 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. W. Sikorskiego z Kopnicy, jak co roku, włączyła się w obchody tego święta i wzięła udział w VI Przeglądzie Piosenki Religijnej Hufca ZHP Sławno, który zorganizowany został w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

phm. Anida Krawiecka