"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 


Uczniowie z Kopnicy „dalej w grze”!

                Mimo panującej pandemii w tym roku szkolnym odbyły się przedmiotowe konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty. Udało się je przeprowadzić w reżimie sanitarnym w macierzystych szkołach. To najważniejsze zmagania dla uczniów szkół podstawowych, ponieważ dzięki nim można uzyskać dodatkowe punkty do rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych oraz zwolnienie z poszczególnych części egzaminu.

                W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza nie zawiedli i jak co roku awansowali do wojewódzkiego etapu. Tym razem sztuka udała się Marii Zgagacz (kl. VIII) z języka polskiego i geografii oraz uczennicy klasy IV – Mai Soroko z języka niemieckiego. Przed dziewczętami jeszcze rywalizacja na ostatnim etapie, w którym mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty konkursu. Gratulujemy osiągniętych wyników i trzymamy kciuki za końcowy sukces.

Maja Soroko i Maria Zgagacz

Rafał Kosowski