"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 


Powiat bez tajemnic

                25 listopada do klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy zawitał radny powiatowy – Pan Artur Szarycz. Okazją były zajęcia z wiedzy o społeczeństwie nt. samorządu powiatowego. Uczniowie z pierwszej ręki mogli się dowiedzieć, jak działa Rada Powiatu, czy Zarząd ze starostą na czele. Oczywiście najlepiej wszystko wytłumaczyć na przykładach z życia codziennego i tak też się stało. Pan Artur opowiedział, jak zostać radnym, w jaki sposób przeprowadza się kampanię wyborczą w warunkach gmin wiejskich, jak wygląda przekazanie nominacji, praca w poszczególnych komisjach oraz czym jest dieta radnego i jaka jest jej idea. Ósmoklasiści dowiedzieli się sporo nt. pracy radnego w terenie. Niecodzienny gość wyjaśniał, z jakimi sprawami przychodzą do niego na dyżur mieszkańcy, a także naświetlił najważniejsze problemy powiatu sławieńskiego.             

                Było to po wizycie Wójta Gminy Darłowo drugie już spotkanie z przedstawicielem samorządu terytorialnego, które ze względu na epidemię odbyło się w formie online. Bardzo dziękujemy za przekazanie wiedzy, której trudno szukać w podręcznikach. Mamy nadzieję, ze owocem będą aktywni i świadomi młodzi obywatele.

 

                                                                                                                                              Rafał Kosowski