"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 


Uczniowie z wizytą w urzędzie


18 listopada uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy odwiedzili Urząd Gminy w Darłowie, a właściwie Pan Wójt – Radosław Głażewski zagościł na lekcji wiedzy o społeczeństwie. Oczywiście w czasie pandemii wizyta młodzieży w urzędzie nie byłaby możliwa, więc role się trochę odwróciły. Włodarz gminy Darłowo miał okazję zobaczyć, jak wyglądają lekcje online i opowiedzieć o pracy samorządu gminnego, bo taki był temat zajęć. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zadania własne spoczywają na podstawowej jednostce samorządu terytorialnego i jak je realizuje UG. Niecodzienny gość opowiedział również o codziennej pracy wójta i planowanych inwestycjach. Możliwość zadawania pytań najważniejszemu urzędnikowi w gminie to nie lada okazja dla młodzieży. No i padło pytanie o dalszą realizację drogi 203 oraz problem budowy w jej ciągu ścieżki rowerowej. Takie sytuacje to dowód, że młodzi ludzie interesuję się tym, co się dzieje w ich najbliższej okolicy oraz nadzieja, że za kilka lat będą budować społeczeństwo obywatelskie.
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za przyjęcie zaproszenia i przybliżenie nam zasad pracy samorządu gminnego.

Rafał Kosowski