"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 


Wybory do Samorządu Uczniowskiego


W poniedziałek 28 września 2020 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.


Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.


Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
Przewodnicząca – Maja Szuba – klasa 7
Zastępca – Klaudia Góra – klasa 5
Skarbnik – Filip Beszczyński – klasa 8


Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

120427270_365667837892927_6474077045131398028_n 120453840_4706614399378922_6210980762126749512_n 120469885_346322739821337_6684895303697821949_n jquery lightbox for videosby VisualLightBox.com v6.1


Artur Szarycz
Urszula Paszkiewicz