"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy