Kopnica w trzech finałach wojewódzkich!

Kopnica w trzech finałach wojewódzkich!

            W ciągu roku szkolnego organizuje się wiele konkursów, ale najtrudniejsze i najważniejsze dla uczniów i nauczycieli są konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty. Sukces w nich może dać zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego, czy od tego roku egzaminu ósmoklasisty. Jest również przepustką do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Długo w tym roku czekaliśmy na ostateczne wyniki eliminacji rejonowych, ale warto było. Kolejny rok z rzędu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy zakwalifikowali się do etapów wojewódzkich. Podobnie jak w poprzednim roku będziemy mieli reprezentantów w aż trzech konkursach! Weronika Brzezina sprawdzi swoje umiejętności w Konkursie Języka Polskiego i Konkursie Geograficznym dla gimnazjalistów, a Aleksander Dogoda w Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych.

Już teraz składamy uczniom i przygotowującym ich nauczycielom wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za ostateczny sukces.

Rafał Kosowski