INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r.  do odwołania zaplanowany jest strajk pracowników oświaty.

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy opowiadają się za udziałem w strajku. W związku z powyższym zachodzi prawdopodobieństwo, że  od dnia 8 kwietnia 2019 r. do zakończenia strajku nie będą odbywały się zajęcia w szkole. W tych dniach szkoła nie zapewnia wyżywienia dla dzieci.

Zwracam się do Państwa z prośbą, jeśli jest to tylko możliwe, o pozostawienie w domach dzieci w dniu 8 i 9 kwietnia.

Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie ze strony rodziców. W razie zmiany sytuacji niezwłocznie Państwa o tym poinformuję.

 

Rafał Kosowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy