"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 ◊ Załącznik 1 - Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły - czytaj

◊ Załącznik 2 - Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej - czytaj

◊ Załącznik 3 - Procedura wyjścia i pobytu grupy uczniów na placu zabaw i boisku szkolnym - czytaj

◊ Załącznik 4 - Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych - czytaj

◊ Załącznik 5 - Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika - czytaj

◊ Załącznik 6 - Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u dziecka - czytaj

◊ Załącznik 7 - Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy - czytaj

◊ Załącznik 8 - Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i ich spożywania - czytaj

◊ Załącznik 9 - Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa - czytaj

◊ Załącznik 10 - Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych - czytaj

◊ Załącznik 11 - Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych - czytaj

◊ Załącznik 12 - Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych - czytaj

◊ Załącznik 13 - Regulamin dyżurów nauczycieli - czytaj

◊ Oświadczenie rodzica - procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 - czytaj

◊ Procedura zachowania bezpieczeństwa - Biblioteka - czytaj

 


◊ Statut Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy - czytaj

◊ Koncepcja pracy szkoły - czytaj

◊ Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 - czytaj

◊ Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych - czytaj

◊ Procedury postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego - czytaj

◊ Klauzula informacyjna RODO - czytaj

◊ Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - czytaj

◊ Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj