"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 ◊ Statut Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy - czytaj

◊ Koncepcja pracy szkoły - czytaj

◊ Podręczniki na rok szkolny 2019/2020 - czytaj

◊ Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych - czytaj

◊ Procedury postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego - czytaj

◊ Klauzula informacyjna RODO - czytaj

◊ Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - czytaj

◊ Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj