"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 ◊ Zarządzenie nr 12 w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 25 maja 2020r. do odwołania - czytaj

◊ Załącznik do zarządzenia nr 12 - Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy - czytaj

◊ Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 - czytaj

◊ Załącznik do zarządzenia nr 13 - Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły - czytaj

◊ Oświadczenie rodzica - procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 - czytaj

◊ Procedura zachowania bezpieczeństwa - Biblioteka - czytaj

 


◊ Statut Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy - czytaj

◊ Koncepcja pracy szkoły - czytaj

◊ Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 - czytaj

◊ Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych - czytaj

◊ Procedury postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego - czytaj

◊ Klauzula informacyjna RODO - czytaj

◊ Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - czytaj

◊ Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj