WIZYTA W URZĘDZIE GMINY DARŁOWO

Uczniowie klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie udali się z wizytą do UG Darłowo, aby uczestniczyć w praktycznej lekcji samorządności. Po urzędzie młodzież oprowadził Wójt Gminy Darłowo p. Radosław Głażewski. Opowiedział uczniom, czym zajmuje się samorząd na szczeblu gminy, omówił różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w gminie, określił zadania władz gminnych, a także podał przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie gminy.

Dziękujemy panu Wójtowi za to, że znalazł czas, aby spotkać się z młodzieżą i przybliżył zasady funkcjonowania samorządu.

GALERIA